Privacyverklaring

strongwood bv

Verzameling persoonsgegevens

Strongwood B.V. kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Strongwood B.V., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Strongwood B.V. verstrekt. Strongwood B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
Jouw gegevens worden verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
Afhandeling van je offerte en je informeren over het verloop daarvan
Contact met je opnemen doordat je gebruik maakt van ons contactformulier

Bewaartermijn & inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@zzp-pakket-versie-01.local. Strongwood B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Strongwood B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Strongwood B.V. zet op de website diverse diensten in, die gebruikmaken van cookies. Daarnaast plaatst Strongwood B.V. een cookie wanneer je onze website bezoekt.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
De diensten die Strongwood B.V. inzet en die cookies gebruiken zijn:

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beveiligen

Strongwood B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Strongwood B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Strongwood B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Strongwood B.V. op via info@zzp-pakket-versie-01.local. www.strongwoodbv.nl is een website van Strongwood B.V..
Strongwood B.V. is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Bruinhorsterpad 5, 6741 PP, Lunteren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 81058403
Telefoon: +31 6 51 44 79 79
E-mailadres: info@zzp-pakket-versie-01.local